ZÁVODY

     
     

50. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec

 

 

celkové výsledky zde

 

formát .pdf

 

 

 
       
   

47. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec

 

 

celkové výsledky zde

 

formát .pdf

 

 

 
   

13. ročník plaveckých závodů Setkání handicapovaných
pro žáky speciálních škol Zlínského kraje

 

Již tradičně uspořádala Plavecká škola Zlín pro žáky speciálních škol plaveckou soutěž. Žáci plavali 25 m a 50 m vzdálenosti. Kategorie byly rozděleny na nejmladší žáky 4. a 5. tříd, 6. a 7. tříd, nejstarší kategorie byla pro žáky 8. a 9. tříd. Disciplíny byly zvoleny podle zkušeností z předcházejících let: volný způsob, znak a prsa. V závěru si chlapci a děvčata zkusili smíšenou štafetu na 4 x 25 m volný způsob.


Účast: ZŠ Zlín, Mostní 8 žáků, ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Palackého náměstí 7 žáků, ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště 4 žáci, ZŠ a MŠ Kroměříž 5 žáků, Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a praktická škola Zlín, Lazy 3 žáci, ZŠ a MŠ Val. Meziříčí 9 žáků, ZŠ speciální Zlín, Středová 2 žáci, Dětský domov Bystřice pod Hostýnem 5 žáků, ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice 4 žáci. Celkem tedy 47 žáků z 9 škol a školských zařízení.


Ve štafetovém závodě mladšího žactva zvítězilo družstvo ze ZŠ Zlín, Mostní, 2. místo obsadili žáci z Bystřice pod Hostýnem, 3. místo Valašské Meziříčí a 4. místo žáci ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště.


Mezi staršími žáky bylo toto pořadí: 1. Zlín, Mostní., 2. Valašské Meziříčí, 3. Kroměříž, 4. Uherské Hradiště, Palackého, 5. místo Zlín, Lazy, 6. místo Otrokovice.

Každý ze startujících obdržel drobné dárky od sponzorů, první tři v každé kategorii medaile a diplomy. Přípravu, průběh závodů a výsledky zajišťovala Plavecká škola Zlín. Děkujeme společnosti Steza Zlín, spol. s r.o. za bezplatný pronájem.

Všichni účastníci odjížděli s dobrým pocitem prožitého sportovního zážitku. Pořadatel i pedagogický doprovod se sejde opět za rok ve Zlíně při 14. ročníku Setkání handicapovaných.

Blanka Kalendová, ředitelka Plavecké školy Zlín

 

 
       
   

Plavecká škola Zlín vyhlašuje

 

XIII. ročník Plaveckého setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu
 

 

přihlášky zde
 


Datum: úterý 29. 3. 2016
Místo: Plavecký areál Zlín – krytý 25 m bazén
Pořadatel: Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín
e–mail: plavskola@zlinedu.cz, tel. 577 599 918
 

 

Termín pro odevzdání přihlášek:

na přihláškovém formuláři nejpozději do 25. 3. 2016

Další změny z důvodu nemoci na email

Ceny: první tři plavci v každé kategorii obdrží diplomy a medaile

Předběžný program:

7,15 – 8,00 příchod do šaten, prezentace
8,15 rozplavání
9,00 zahájení závodů
11,30 – 12, 30 vyhlášení výsledků, ukončení

Startovné: 50 Kč na žáka
 


Věkové kategorie a disciplíny:

4. – 5. třída 25 m volný způsob
50 m volný způsob

6. – 7. třída 25 m volný způsob
50 m volný způsob

8. – 9. třída 50 m znak
50 m prsa
50 m volný způsob

Dále 4.- 6. třída a 7. – 9. třída se mohou přihlásit do smíšené štafety na 4 x 25 m volný způsob.Volný způsob znamená libovolné plavání.

Pořadí disciplín bude určeno dle počtu přihlášených.

Samostatnou kategorií budou žáci pomocných škol a žáci s kombinovanými vadami. Prosím označte

v přihlášce. Tito žáci budou závodit společně, ale vyhlášení proběhne samostatně.

Po dobu těchto závodů zodpovídá za žáky doprovázející pedagogický doprovod. Žáci nejsou na tuto akci pořadatelem pojištěni.

Další informace a dotazy je možné získat na kontaktní adrese.

Těšíme se na Vaši účast a sportovní výkony Vašich svěřenců.

Blanka Kalendová
ředitelka školy

 
       
       
   

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2014/2015 za podpory Zlínského kraje

 

 

45. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec


žáků a žaček 3. t ř í d
š k o l  Z l í n s k é h o  r e g i o n u


Dne 11. 6. 2015 se uskutečnil jubilejní 45. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd O Stříbrný věnec. Plavecká škola Zlín, jako hlavní organizátor soutěže, přivítala na 25 m bazéně celkem 188 účastníků. Z toho 92 dětí ze zlínských škol a 96 z mimo zlínských škol. Zlínské školy byly zastoupeny v počtu 7 a mimo zlínské v počtu 14. Závody se uskutečnily v tradičních plaveckých disciplínách: 25 m znak, 25 m prsa, 25 m kraul a štafeta na 3 x 25 m. Soutěže jednotlivců byly bodovány dle umístění. Největší počet bodů a vítězství si odvezla škola T.G.M. Otrokovice 3. x v kategorii mimo zlínských škol a v kategorii zlínské školy zvítězila ZŠ Emila Zátopka, třída 3. A. V závodě na 25 m prsa Kryštof Bursa, žák ZŠ Komenského I. překonal rekord Stříbrného věnce a odvezl si pohár. V rámci vloženého závodu si také zaplavaly handicapované žačky Iva Karásková a Andrea Mechlová. K vydařenému průběhu sportovního dopoledne přispěla účast našich významných sportovců, kteří dětem předávali ceny pro vítěze. Daniel Málek, náš historicky nejlepší plavec, Mistr Evropy, účastník třech Olympiád a Michal Jordán, hráč NHL a reprezentační obránce, který startoval na MS v Minsku a domácím MS v Praze. Oba dva v žákovském věku také prošli plaveckou výukou a prostředí zlínského bazénu důvěrně znají. Díky dotaci ze Zlínského kraje a především sponzorským darům si všechny děti odnášely upomínkové ceny, vítězové navíc byli odměněni medailemi a diplomy. Vzájemné povzbuzování a skvělá atmosféra podtrhla tento jubilejní ročník. Hodnotné výkony všech zúčastněných žáků byly odměnou pro kolektiv trenérů plavecké školy.


Zaměstnanci Plavecké školy Zlín tímto děkují všem základním a mateřským školám za spolupráci v letošním školním roce.

 

Pořadí zlínské školy
1. Místo - ZŠ Emila Zátopka 3.třída
2. Místo - ZŠ Komenského I. 3.B
3. Místo - ZŠ Kvítková 3.A

Pořadí mimo zlínské školy

1. Místo - ZŠ Otrokovice T.G.M. 3.C
2. Místo - ZŠ Halenkovice 3.třída
3. Místo - ZŠ Želechovice 3.třída

 

Blanka Kalendová
Statutární zástupce Plavecké školy Zlín


 

celkové výsledky zde

 

formát .pdf (147 kB)

 

 


 

-----------------------------------------------------------

 

 
       
   

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2013/2014 za podpory Zlínského kraje

 

 

44. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec

 

Dne 12. 6. 2014 se v areálu Stezy Zlín uskutečnil za podpory Zlínského kraje již 44. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd zlínského regionu Stříbrný věnec.

 

Plavecká škola Zlín, jako hlavní organizátor soutěže, přivítala na 25 m bazéně celkem 197 účastníků. Z toho 102 dětí ze zlínských škol a 95 z mimo zlínských škol. Zlínské školy byly zastoupeny v počtu 8 a mimo zlínské v počtu 14. Závody se uskutečnily v tradičních plaveckých disciplínách: 25 m znak, 25m prsa, 25 m kraul a štafeta na 3 x 25 m. Soutěže jednotlivců byly bodovány dle umístění.

 

Největší počet bodů a vítězství si odvezla škola ze Želechovic v kategorii mimo zlínských škol a v kategorii zlínské školy zvítězila ZŠ Kvítková, třída 3.A. V závodě na 25 m znak žákyně byl překonán rekord Stříbrného věnce, vítězka obdržela pohár. Díky dotaci ze Zlínského kraje a sponzorům si všechny děti odnášely upomínkové ceny, vítězové navíc byli odměněni medailemi a diplomy.

 

Pro kolektiv Plavecké školy Zlín jsou tyto každoroční závody důkazem dobře odvedené práce v hodinách základního plaveckého výcviku v průběhu celého školního roku.

 

celkové výsledky zde

 

formát .pdf (152 kB)

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2012/2013 za podpory Zlínského kraje

 

 

43. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec

 

V letošním roce Plavecká škola Zlín uspořádala již 43. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec. Soutěž se konala 13. 6. 2013 ve zlínském 25m bazéně, již poněkolikáté za podpory Zlínského kraje. Letos se sešlo 193 závodníků ze 13ti tříd zlínských škol a 19ti tříd mimozlínských škol. Všichni bojovali ze všech sil a snažili se zaplavat co nejrychleji. Atmosféra na bazéně byla vynikající, všichni se navzájem povzbuzovali.

V kategorii zlínských škol patří vítězství žákům ze třídy 3.A ZŠ Zlín, Slovenská. Z mimozlínských škol zvítězili žáci 1. ZŠ Napajedla. Všichni si odnesli sladké odměny. Vítězové jednotlivých disciplín znak, prsa, kraul obdrželi medaile, diplomy a věcné odměny. Díky sponzorům, kterými byli zejména Zlínský kraj, pekařství Kolář, firma Davex a kolektiv pracovníků Plavecké školy Zlín si všechny děti odnášely drobný dárek.

Vítězné školy provedou zápis do pamětní knihy, ve které jsou z minulých let i jména nejznámějších osobností zlínského plavání, jako Daniel Málek, Marcela Kubalčíková, Ivo Benda.

Plavecká škola Zlín tímto děkuje všem zúčastněným školám a soutěžícím plavcům za bojovné sportovní výkony, přejeme Vám pěkné prázdniny a těšíme se v příštím roce nashledanou.

 

celkové výsledky zde

 

formát .pdf (148 kB)

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2011/2012 za podpory Zlínského kraje


42. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec konaných dne 7. 6. 2012

 


Plavci 3. tříd zlínských i mimozlínských škol soutěžili ve 42. ročníku plaveckých závodů Stříbrný věnec. Ve čtvrtek 7. 6. 2012 25 m bazén ve Zlíně ožil nadšením a bojovností malých plavců. Stříbrný věnec je tradiční soutěží 3. tříd základních škol a probíhá vždy začátkem června, již několik let za podpory Zlínského kraje.


Letošního ročníku se zúčastnilo 192 žáků z 12 tříd zlínských škol a 25 tříd mimozlínských škol. V absolutním pořadí mimozlínských škol zvítězila ZŠ Vizovice 3.B, druhé místo patří 2.ZŠ Napajedla 3.A a na třetím místě skončili žáci z Vizovic 3.C. V kategorii zlínských škol patří vítězství ZŠ Kvítková 3.A, druhé místo ZŠ Emila Zátopka 3.A a třetí místo obsadila ZŠ Slovenská 3.B.


V pamětní knize, která je vždy rok v držení vítězů, se objevují osobnosti zlínského i světového plavání – Daniel Málek, Marcela Kubalčíková, Ivo Benda i současné naděje Markéta Strapková a Karel Beníček.


Zahajovací ročník odstartoval v roce 1971 a z letošní účasti je vidět, že neztratil na popularitě. Plavecká škola Zlín tímto děkuje všem zúčastněným školám a soutěžícím plavcům za bojovné sportovní výkony.

 
         
         
         
 
 

informace o zpracování osobních údajů