AKTUALITY

     
     

Plavecká škola Zlín pořádá

48. ročník plaveckých závodů žáků a žaček 3. tříd škol Zlínského regionu

STŘÍBRNÝ VĚNEC

DATUM: čtvrtek 21. června 2018
MÍSTO: Plavecký areál Zlín – krytý 25 m bazén

---------------------------------------

S Y S T É M  S O U T Ě Ž E:

- závody jsou soutěží jednotlivců a štafet žáků 3. tříd
- za každou třídu mohou v jednotlivcích startovat maximálně 3 žáci a 3 žákyně
- každý žák může startovat pouze v 1 disciplině + 1 štafetě
(ve štafetě mohou startovat i jiní, další žáci)
- boduje se třída jako kolektiv = je dobré mít zastoupeny všechny 3 disciplíny
(kraul, znak, prsa)
- každá škola může postavit pouze 1 štafetu žáků a 1 štafetu žaček, která nebude
započítávána do bodovací soutěže o Stříbrný věnec
- bodově bude ohodnoceno v individuálním závodě 1. až 12. místo
(14,12,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1 bodů)
- do finálového závodu v individuálních disciplínách postupuje 6 nejlepších z rozplaveb
(dostanou diplomy a věcné ceny), vyhodnocen bude i závod štafet
- bude vyhodnocena soutěž o nejlepší třídu a nejlepší jednotlivce zlínských a
mimozlínských škol
- vítězí třída s nejvyšším bodovým ziskem – získává putovní knihu, do které dopíše
výsledkovou listinu a příští rok ji přinese pro dalšího vítěze ( první pololetí vítěz
mimozlínských škol, druhé pololetí vítěz v kategorii zlínských škol)
- za překonání historicky nejlepšího času od roku 1970 v disciplínách 25m kraul,
25m znak, 25m prsa žáci a žačky bude udělen pohár a diplom

Přihlášky:

Vyplněnou přiloženou přihlášku (ke stažení zde) zašlete nejpozději do pátku 15. 6. 2018 na email plavskola@zlinedu.cz

Program:

7.15 - 7.45 hod. - příchod do šaten 25 m bazénu z ul. Hradská
7.45 - 8.15 hod. - odevzdání přihlášek škol = kontrola
8.00 - 8.25 hod. - osprchování + rozplavání v 25 m bazénu
8.30 hod. - ZAHÁJENÍ A ZÁVODY
11.30 – 12.15 hod. - vyhlášení výsledků a předání cen

Pořadí disciplín:

1. 25 m znak žačky
2. 25 m znak žáci
3. 25 m prsa žačky
4. 25 m prsa žáci
5. 25 m kraul žačky
6. 25 m kraul žáci

F I N Á L E :

7. 25 m znak žačky
8. 25 m znak žáci
9. 25 m prsa žačky
10. 25 m prsa žáci
11. 25 m kraul žačky
12. 25 m kraul žáci
13. 3 x 25 m š t a f e t a žačky (pořadí plav. způsobů: znak, prsa, kraul)
14. 3 x 25 m š t a f e t a žáci (pořadí plav. způsobů: znak, prsa, kraul)

Důležité upozornění : Připravte si mince: 20,- Kč na skříňky v šatnách

Informace a přihlášky : Blanka Kalendová, ředitelka Plavecké školy Zlín - telefon 721 370 539, 577 599 918 plavskola@zlinedu.cz

Blanka Kalendová
ředitelka Plavecké školy Zlín

 
       
       
   

Zpráva z Republikového finále AŠSK ČR v plavání základních škol

Pro školní rok 2016/17 vyhlásila AŠSK ČR a MŠMT novou soutěž v rámci Sportovní ligy základních škol. Jednalo se o první ročník „O pohár ministra školství“ v kategorii 3. ročník ZŠ, smíšená kategorie, malé školy a velké školy.


Dne 14. 9. 2017 proběhlo v Plzni Republikové finále této nově vzniklé plavecké soutěže. Do základního kola se přihlásilo celkem 927 škol, počet žáků přesáhl 22 000. Do republikového finále se kvalifikovaly školy s nejvyšším počtem bodů, které získaly v základních kolech, celkem 20 škol z ČR. Ze Zlínského kraje postoupila v kategorii malých (do 25 žáků ve 3. třídách) škol ZŠ Velký Ořechov -startovalo 6 žáků + 1 náhradník a v kategorii velké školy (nad 25 žáků ve 3. třídách) - ZŠ Okružní a ZŠ Kvítková 12 žáků + 1 náhradník. Výpravu ze Zlínského kraje tvořilo celkem 33 žáků a 5 pedagogů jako doprovod. Závodilo se ve třech disciplínách: 25 m volný způsob - individuální závod, hodnoceni zvlášť chlapci a děvčata; 12x25m (velká škola), 6x25m (malá škola) volný způsob štafeta smíšená družstva a 4x25m (velká škola),2x25m (malá škola) plavání s deskou.


V hlavním závodě - štafetě na 6x25m se umístila ZŠ Velký Ořechov na 4. místě v kategorii malé školy a štafetě na 12x 25m se umístila ZŠ Kvítková na 5. místě a ZŠ Okružní na 7. místě v kategorii velké školy. Ve štafetovém závodě s deskou obsadila ZŠ Kvítková 3. místo.


Finále proběhlo v areálu plaveckého bazénu v Plzni, výpravy ze vzdálenějších míst byly ubytovány na Domově mládeže. Startovné, ubytování a stravování hradil organizátor soutěže. Doprava autobusem byla hrazena z rozpočtu odboru školství Magistrátu města Zlína.


Již samotná účast v republikovém finále byla pro zúčastněné ZŠ velkým úspěchem. Pro žáky to byl mimořádný sportovní zážitek. Plavalo se za účasti kamer - finálový blok byl vysílán v přímém přenosu na kanále ČT 4 sport, především rodičovská veřejnost tak měla možnost sledovat výkony svých dětí. Sportovní atmosféra a výkony malých plavců ukázaly oprávněnost zařadit takovou soutěž do systému školní tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci kraje, města, obce, školy. Velké poděkování patří i všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce.

Za Plaveckou školu Zlín
Blanka Kalendová, ředitelka školy

 
       
   

------------------------------------------------------------------------

 
       
       
   

47. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd zlínských i mimo zlínských škol

STŘÍBRNÝ VĚNEC 2017

čtvrtek 15. června 2017 | Plavecký areál Zlín – krytý 25m bazén

Zpráva


Dne 15. 6. 2017 se uskutečnil 47. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd „Stříbrný věnec“. Plavecká škola Zlín, jako hlavní organizátor soutěže, přivítala na 25 m bazéně celkem 254 účastníků. Z toho 126 žáků ze zlínských škol a 128 z mimo zlínských škol.

 

Zlínské školy byly zastoupeny v počtu 8 a mimo zlínské v počtu 14. Závody se uskutečnily v tradičních plaveckých disciplínách: 25 m znak, 25 m prsa, 25 m kraul a štafeta na 3 x 25 m. Soutěže jednotlivců byly bodovány dle umístění. Největší počet bodů a vítězství si odvezla ZŠ Želechovice 3. A v kategorii mimo zlínských škol a v kategorii zlínské školy zvítězila ZŠ Dřevnická 3. B.

 

Díky dotaci ze Zlínského kraje, věcným cenám z Magistrátu města Zlína a dalším sponzorským darům si všechny děti odnášely upomínkové ceny, vítězové navíc byli odměněni medailemi a diplomy. V průběhu akce vládla mezi účastníky skvělá atmosféra s hudebním doprovodem a vzájemným povzbuzováním.

 

Hodnotné výkony všech žáků v bazénu byly odměnou za celoroční práci trenérek a trenérů Plavecké školy Zlín.


Děkujeme všem zúčastněným školám za účast.

 

 

Pořadí zlínské školy mimo zlínské školy
1. Místo ZŠ Dřevnická 3.B ZŠ Želechovice 3.A
2. Místo ZŠ Kvítková 3.B ZŠ Halenkovice
3. Místo ZŠ Kvítková 3.A ZŠ Vizovice 3.A

 

kompletní výsledky zde


Blanka Kalendová
ředitelka Plavecké školy Zlín

 
       
   

------------------------------------------------------------------------

 
       
       
   

XIV. ročník Plaveckého setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu - 20. dubna 2017

 
       
   
Datum: čtvrtek 20. 4. 2017
Místo: Plavecký areál Zlín – krytý 25 m bazén
Pořadatel: Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín
e – mail: plavskola @zlinedu.cz
tel. 577 599 918
Termín pro odevzdání přihlášek: na přihláškovém formuláři nejpozději do 12. 4. 2017. Další změny z důvodu nemoci na email
Ceny: první tři plavci v každé kategorii obdrží diplomy a medaile
Předběžný program: 7,15 – 8,00 příchod do šaten, prezentace
  8,15 rozplavání
  9,00 zahájení závodů
  11,30 – 12,30 vyhlášení výsledků, ukončení
Startovné: 50 Kč na žáka
Věkové kategorie  4. – 5. třída 25 m volný způsob
a disciplíny:   50 m volný způsob
  6. – 7. třída 25 m volný způsob
    50 m volný způsob
  8. – 9. třída 50 m znak
    50 m prsa
    50 m volný způsob
Dále 4.- 6. třída a 7. – 9. třída se mohou přihlásit do smíšené štafety na 4 x 25 m volný způsob.
Pořadí disciplín bude určeno dle počtu přihlášených.
Samostatnou kategorií budou žáci pomocných škol a žáci s kombinovanými vadami, prosím označte v přihlášce.
Po dobu těchto závodů zodpovídá za žáky doprovázející pedagogický doprovod. Žáci nejsou na tuto akci pořadatelem pojištěni.
Další informace a dotazy je možné získat na kontaktní adrese.
Těšíme se na Vaši účast a sportovní výkony Vašich svěřenců.
     
     Blanka Kalendová
   Ředitelka školy
     

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

     
 
   

------------------------------------------------------------------------

 
       
   

46. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd zlínských i mimo zlínských škol

STŘÍBRNÝ VĚNEC 2016

čtvrtek 16. června 2016 | Plavecký areál Zlín – krytý 25m bazén

Zpráva


Dne 16. 6. 2016 se uskutečnil 46. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd O Stříbrný věnec. Plavecká škola Zlín, jako hlavní organizátor soutěže, přivítala na 25 m bazéně celkem 300 účastníků. Z toho 154 dětí ze zlínských škol a 146 z mimo zlínských škol. Zlínské školy byly zastoupeny v počtu 8 a mimo zlínské v počtu 15.

 

Závody se uskutečnily v tradičních plaveckých disciplínách: 25 m znak, 25 m prsa, 25 m kraul a štafeta na 3 x 25 m. Soutěže jednotlivců byly bodovány dle umístění. Největší počet bodů a vítězství si odvezla škola Otrokovice - Trávníky 3. A v kategorii mimo zlínských škol a v kategorii zlínské školy zvítězila škola Komenského I. třída 3. D. V závodě na 25 m znak, Kateřina Matůšová, žákyně ZŠ Komenského I. překonala rekord Stříbrného věnce a odvezla si pohár.

 

Díky dotaci ze Zlínského kraje, věcným cenám z Magistrátu a dalším sponzorským darům si všechny děti odnášely upomínkové ceny, vítězové navíc byli odměněni medailemi a diplomy. Vzájemné povzbuzování a skvělá atmosféra podtrhla tento, co do počtu závodníků, rekordní ročník. Hodnotné výkony všech žáků v bazénu byly odměnou za celoroční práci trenérek a trenérů Plavecké školy Zlín.


Děkujeme všem zúčastněným školám za rekordní účast.

 

 

Pořadí zlínské školy mimo zlínské školy
1. Místo ZŠ Komenského I. 3.D ZŠ Otrokovice – Trávníky 3.A
2. Místo ZŠ Komenského I. 3.B ZŠ Fryšták 3.C
3. Místo ZŠ Slovenská 3.C ZŠ Vizovice 3.A

kompletní výsledky zde


Blanka Kalendová
ředitelka Plavecké školy Zlín

 

 
       
   

------------------------------------------------------------------------

 
       
   

Projekt Bezpečné dětství – u vody bez nehody

 

Plavecká škola Zlín a Steza lázně Zlín,s.r.o. nabídly široké veřejnosti možnost zúčastnit se projektu bezpečné dětství u vody.

Ve Zlíně byl v sobotu 14. 11. 2015 připraven zábavní a vzdělávací program pro děti a rodiče formou workshopů. Rodiče byli seznámeni s prevencí a řešením krizových situací, které mohou při pobytu ve vodě či u vody nastat a seznámili se se základními postupy poskytování první pomoci.

 

Na děti čekaly veselé hrátky s žabákem Kvakym, který je seznámil se zásadami bezpečného pobytu u vody. Za účast na workshopu byly odměněni motivačními pomůckami a mohly se zúčastnit i soutěže o zajímavé ceny.


Akce se zúčastnilo 82 dětí různého věkového složení v doprovodu rodičů a prarodičů.

 

fotogalerie zde

 
       
   

------------------------------------------------------------------------

 
       
   

XII. ročník Plaveckého setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu - 5. března 2015

 
       
   
Datum: čtvrtek 5.3.2015
Místo: Plavecký areál Zlín – krytý 25 m bazén
Pořadatel: Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín
e – mail: plavskola @zlinedu.cz
tel. 577 599 918
Termín pro odevzdání přihlášek: na přihláškovém formuláři nejpozději do 2.3.2015. Další změny z důvodu nemoci na email
Ceny: první tři plavci v každé kategorii obdrží diplomy a medaile
Předběžný program: 7,15 – 8,00 příchod do šaten, prezentace
  8,15 rozplavání
  9,00 zahájení závodů
  11,30 – 12,30 vyhlášení výsledků, ukončení
Startovné: 50 Kč na žáka
Věkové kategorie  4. – 5. třída 25 m volný způsob
a disciplíny:   50 m volný způsob
  6. – 7. třída 25 m volný způsob
    50 m volný způsob
  8. – 9. třída 50 m znak
    50 m prsa
    50 m volný způsob
Dále 4.- 6. třída a 7. – 9. třída se mohou přihlásit do smíšené štafety na 4 x 25 m volný způsob.
Pořadí disciplín bude určeno dle počtu přihlášených.
Samostatnou kategorií budou žáci pomocných škol a žáci s kombinovanými vadami, prosím označte v přihlášce.
Po dobu těchto závodů zodpovídá za žáky doprovázející pedagogický doprovod. Žáci nejsou na tuto akci pořadatelem pojištěni.
Další informace a dotazy je možné získat na kontaktní adrese.
Těšíme se na Vaši účast a sportovní výkony Vašich svěřenců.
     
     Blanka Kalendová
Statutární zástupce
     

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

VÝSLEDKY ZDE

     
 
       
   

------------------------------------------------------------------------

 
       
   

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2013/2014 za podpory Zlínského kraje

 

 

44. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec

 

Dne 12. 6. 2014 se v areálu Stezy Zlín uskutečnil za podpory Zlínského kraje již 44. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd zlínského regionu Stříbrný věnec.

 

Plavecká škola Zlín, jako hlavní organizátor soutěže, přivítala na 25 m bazéně celkem 197 účastníků. Z toho 102 dětí ze zlínských škol a 95 z mimo zlínských škol. Zlínské školy byly zastoupeny v počtu 8 a mimo zlínské v počtu 14. Závody se uskutečnily v tradičních plaveckých disciplínách: 25 m znak, 25m prsa, 25 m kraul a štafeta na 3 x 25 m. Soutěže jednotlivců byly bodovány dle umístění.

 

Největší počet bodů a vítězství si odvezla škola ze Želechovic v kategorii mimo zlínských škol a v kategorii zlínské školy zvítězila ZŠ Kvítková, třída 3.A. V závodě na 25 m znak žákyně byl překonán rekord Stříbrného věnce, vítězka obdržela pohár. Díky dotaci ze Zlínského kraje a sponzorům si všechny děti odnášely upomínkové ceny, vítězové navíc byli odměněni medailemi a diplomy.

 

Pro kolektiv Plavecké školy Zlín jsou tyto každoroční závody důkazem dobře odvedené práce v hodinách základního plaveckého výcviku v průběhu celého školního roku.

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2012/2013 za podpory Zlínského kraje

 

 

43. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec

 

V letošním roce Plavecká škola Zlín uspořádala již 43. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec. Soutěž se konala 13. 6. 2013 ve zlínském 25m bazéně, již poněkolikáté za podpory Zlínského kraje. Letos se sešlo 193 závodníků ze 13ti tříd zlínských škol a 19ti tříd mimozlínských škol. Všichni bojovali ze všech sil a snažili se zaplavat co nejrychleji. Atmosféra na bazéně byla vynikající, všichni se navzájem povzbuzovali.

V kategorii zlínských škol patří vítězství žákům ze třídy 3.A ZŠ Zlín, Slovenská. Z mimozlínských škol zvítězili žáci 1. ZŠ Napajedla. Všichni si odnesli sladké odměny. Vítězové jednotlivých disciplín znak, prsa, kraul obdrželi medaile, diplomy a věcné odměny. Díky sponzorům, kterými byli zejména Zlínský kraj, pekařství Kolář, firma Davex a kolektiv pracovníků Plavecké školy Zlín si všechny děti odnášely drobný dárek.

Vítězné školy provedou zápis do pamětní knihy, ve které jsou z minulých let i jména nejznámějších osobností zlínského plavání, jako Daniel Málek, Marcela Kubalčíková, Ivo Benda.

Plavecká škola Zlín tímto děkuje všem zúčastněným školám a soutěžícím plavcům za bojovné sportovní výkony, přejeme Vám pěkné prázdniny a těšíme se v příštím roce nashledanou.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

X. ročník Plaveckého setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu

Dne 11. 4. 2013 se ve zlínském 25m bazéně utkali žáci a žákyně speciálních škol Zlínského kraje. Plavecká škola Zlín toto Plavecké setkání handicapovaných pořádala již po desáté.


Zúčastněné školy: ZŠ Mostní Zlín, Dětský domov a ZŠ Vizovice, ZŠ a MŠ Uherské Hradiště - Palackého náměstí, ZŠP a ZŠS Otrokovice, ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, ZŠ praktická Bojkovice, ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín, ZŠ Zlín Slovenská. 36 účastníků těchto závodů soutěžilo v plaveckých způsobech prsa, znak, volný způsob na tratích 25 a 50 metrů. Závěrečnou disciplínou byla štafeta 4 x 25 m smíšených družstev.


Všechny děti si odnášely drobné dárky, vítězové jednotlivých disciplín byli odměněni diplomy a medailemi. Sponzory závodu byli STEZA s.r.o., Plavecká škola Zlín a pan Roman Václavík.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

Sportovní akce pořádané Plaveckou školou Zlín ve školním roce 2011/2012 za podpory Zlínského kraje

 


42. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec konaných dne 7. 6. 2012

 


Plavci 3. tříd zlínských i mimozlínských škol soutěžili ve 42. ročníku plaveckých závodů Stříbrný věnec. Ve čtvrtek 7. 6. 2012 25 m bazén ve Zlíně ožil nadšením a bojovností malých plavců. Stříbrný věnec je tradiční soutěží 3. tříd základních škol a probíhá vždy začátkem června, již několik let za podpory Zlínského kraje.


Letošního ročníku se zúčastnilo 192 žáků z 12 tříd zlínských škol a 25 tříd mimozlínských škol. V absolutním pořadí mimozlínských škol zvítězila ZŠ Vizovice 3.B, druhé místo patří 2.ZŠ Napajedla 3.A a na třetím místě skončili žáci z Vizovic 3.C. V kategorii zlínských škol patří vítězství ZŠ Kvítková 3.A, druhé místo ZŠ Emila Zátopka 3.A a třetí místo obsadila ZŠ Slovenská 3.B.


V pamětní knize, která je vždy rok v držení vítězů, se objevují osobnosti zlínského i světového plavání – Daniel Málek, Marcela Kubalčíková, Ivo Benda i současné naděje Markéta Strapková a Karel Beníček.


Zahajovací ročník odstartoval v roce 1971 a z letošní účasti je vidět, že neztratil na popularitě. Plavecká škola Zlín tímto děkuje všem zúčastněným školám a soutěžícím plavcům za bojovné sportovní výkony.

 
         

informace o zpracování osobních údajů